Preskočit na obsah
IPKZ » LOVINIT, a.s. "v konkurze" » Výroba žiaruvzdorných stavív vypaľovaním v tunelových peciach - divízia továrenskej výroby

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: LOVINIT, a.s. "v konkurze"
 • IČO: 36023612
 • Ulica a číslo: Továrenská 282/9
 • Mesto /Obec: Lovinobaňa
 • PSČ: 98554
 • Okres:Lučenec
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba žiaruvzdorných stavív vypaľovaním v tunelových peciach - divízia továrenskej výroby
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: