Preskočit na obsah
IPKZ » LB MINERALS, a.s. » Ťažba a úprava surovín - Perlit

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: LB MINERALS, a.s.
 • IČO: 36036455
 • Ulica a číslo: Tomášikova 35
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Staré Mesto
 • PSČ: 04322
 • Okres:Košice I
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Ťažba a úprava surovín - Perlit
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 09. 06. 2008
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 24. 02. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 06. 04. 2011
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 21. 02. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
  § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: