Preskočit na obsah
IPKZ » IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. » Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v kruhovej komorovej peci

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.
 • IČO: 36008745
 • Ulica a číslo: Ul. M. Rázusa 29
 • Mesto /Obec: Lučenec
 • PSČ: 98421
 • Okres:Lučenec
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v kruhovej komorovej peci
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: dočasne pozastavená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 08. 2010
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 09. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: