Preskočit na obsah
IPKZ » VPP servis, s.r.o. » Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: VPP servis, s.r.o.
 • IČO: 36836516
 • Ulica a číslo: Svätojánska 8
 • Mesto /Obec: Holíč
 • PSČ: 90851
 • Okres:Skalica
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.3. bod b) 2.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 18. 06. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 05. 2019
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 08. 2019
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 02. 09. 2020
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: