Preskočit na obsah
IPKZ » MECOM GROUP s.r.o. » Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MECOM GROUP s.r.o.
 • IČO: 31735151
 • Ulica a číslo: Poľná 4
 • Mesto /Obec: Humenné
 • PSČ: 06601
 • Okres:Humenné
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 4. bod b) 1.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 26. 10. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 13. 10. 2016
 • Dátum kontroly: 12. 05. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 06. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 21. 08. 2018, Pokuta právoplatná dňa 05. 09. 2018
 • Dátum kontroly: 30. 05. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 03. 08. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 24. 11. 2022, Pokuta právoplatná dňa 24. 11. 2022

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: