Preskočit na obsah
IPKZ » DS Smith Turpak Obaly, a.s. » Výroba vlnitej lepenky a kartonáže - Duropack Turpak Obaly, a.s.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: DS Smith Turpak Obaly, a.s.
 • IČO: 31562116
 • Ulica a číslo: Robotnícka 1
 • Mesto /Obec: Martin
 • PSČ: 03680
 • Okres:Martin
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba vlnitej lepenky a kartonáže - Duropack Turpak Obaly, a.s.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 09. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 29. 03. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 02. 03. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 30. 05. 2022,

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: