Preskočit na obsah
IPKZ » MILSY a.s. » Nákup a spracovanie mlieka

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MILSY a.s.
 • IČO: 31412572
 • Ulica a číslo: Partizánska 224/B
 • Mesto /Obec: Bánovce nad Bebravou
 • PSČ: 95701
 • Okres:Bánovce nad Bebravou
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Nákup a spracovanie mlieka
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod c)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 04. 03. 2009
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 04. 2009
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 03. 2010
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 01. 10. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: