Preskočit na obsah
IPKZ » M&M Logistic Service, s.r.o. » DM 4a Hala-Povrchové úpravy a DM 4b Hala-Povrchové úpravy

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: M&M Logistic Service, s.r.o.
 • IČO: 46035311
 • Ulica a číslo: Štúrova 115/15
 • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Okres:Ilava
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: DM 4a Hala-Povrchové úpravy a DM 4b Hala-Povrchové úpravy
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 12. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
  § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 18. 11. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: