IPKZ » TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. » Tepláreň a.s., Považská Bystrica

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
 • IČO: 36300683
 • Ulica a číslo: Robotnícka 2160
 • Mesto /Obec: Považská Bystrica
 • PSČ: 01734
 • Okres:Považská Bystrica
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Tepláreň a.s., Považská Bystrica
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod a)
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: