Preskočit na obsah
IPKZ » Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia » Združená skládka odpadov Horná Štubňa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
 • IČO: 31898734
 • Ulica a číslo: Partizánska 1
 • Mesto /Obec: Turčianske Teplice
 • PSČ: 03901
 • Okres:Turčianske Teplice
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Združená skládka odpadov Horná Štubňa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 28. 06. 2013
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 06. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 12. 12. 2017
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 23. 07. 2018,
 • Dátum kontroly: 03. 11. 2020
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 20. 05. 2021

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: