IPKZ » Tatra - Leder spol. s r.o. » Tatra - Leder, spol. s r.o., v Liptovskom Mikuláši

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Tatra - Leder spol. s r.o.
 • IČO: 632236
 • Ulica a číslo: Priemyselná 1
 • Mesto /Obec: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Okres:Liptovský Mikuláš
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Tatra - Leder, spol. s r.o., v Liptovskom Mikuláši
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 17. 06. 2010
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 05. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: