Preskočit na obsah
IPKZ » VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. » Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 • IČO: 35757442
 • Ulica a číslo: J.Jonáša 1
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Devínska Nová Ves
 • PSČ: 84302
 • Okres:Bratislava IV
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 07. 07. 2010
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 18. 09. 2014
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: