Preskočit na obsah
IPKZ » CZT Ružomberok, s. r. o. » Plynová kotolňa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CZT Ružomberok, s. r. o.
 • IČO: 36820300
 • Ulica a číslo: Textilná 23
 • Mesto /Obec: Ružomberok
 • PSČ: 03405
 • Okres:Ružomberok
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Plynová kotolňa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 11. 12. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: