Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
IPKZ » COMETAR, s.r.o. » Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: COMETAR, s.r.o.
 • IČO: 46716645
 • Ulica a číslo: Betliarska 12
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
 • PSČ: 85107
 • Okres:Bratislava V
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončené ukladanie

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 22. 05. 2009
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 05. 2009
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 05. 2009
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 11. 08. 2009
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 21. 11. 2011
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 01. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 06. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 01. 12. 2015
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt

  § 35 ods. 3 – obmedzenie, alebo zastavenie pre nevykonanie opatrení
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 15. 07. 2016,
 • Dátum kontroly: 12. 04. 2016
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt

  § 35 ods. 3 – obmedzenie, alebo zastavenie pre nevykonanie opatrení
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 24. 01. 2017
 • Dátum kontroly: 31. 08. 2016
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 20. 11. 2017
 • Dátum kontroly: 28. 02. 2018
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: