Preskočit na obsah
IPKZ » MJM KUCO, s.r.o. » Farma Dolný Lieskov, MJM Kuco, s.r.o.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MJM KUCO, s.r.o.
 • IČO: 36315079
 • Ulica a číslo: Pružina 64
 • Mesto /Obec: Pružina
 • PSČ: 01822
 • Okres:Považská Bystrica
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma Dolný Lieskov, MJM Kuco, s.r.o.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 14. 05. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: