Preskočit na obsah
IPKZ » Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. » NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
 • IČO: 34144587
 • Ulica a číslo: Neded 844
 • Mesto /Obec: Neded
 • PSČ: 92585
 • Okres:Šaľa
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 07. 2011
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 22. 07. 2014
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 11. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 17. 05. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 05. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 14. 03. 2022

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: