IPKZ » ENERGY GAS a.s. » Kogeneračný energetický zdroj KEZ Košice

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: ENERGY GAS a.s.
 • IČO: 36611166
 • Ulica a číslo: Havlíčkova 29
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Sever
 • PSČ: 04001
 • Okres:Košice I
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Kogeneračný energetický zdroj KEZ Košice
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: