Preskočit na obsah
IPKZ » Domäsko s.r.o. » Hydinárska farma Čaklov Hala č. 14 na výkrm brojlerov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Domäsko s.r.o.
 • IČO: 31719236
 • Ulica a číslo: Lieskovská cesta 640/23
 • Mesto /Obec: Lieskovec
 • PSČ: 96221
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Čaklov Hala č. 14 na výkrm brojlerov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 21. 12. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: