Preskočit na obsah
IPKZ » KLF-ENERGETIKA, a.s. » spaľov. zariad.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: KLF-ENERGETIKA, a.s.
 • IČO: 36400246
 • Ulica a číslo: Kukučínova 2346
 • Mesto /Obec: Kysucké Nové Mesto
 • PSČ: 02411
 • Okres:Kysucké Nové Mesto
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: spaľov. zariad.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: