Preskočit na obsah
IPKZ » HYZA a.s. » HYZA, a.s. Žilina - bitúnok s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň, Košická cesta, 010 48 Žilina

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: HYZA a.s.
 • IČO: 31562540
 • Ulica a číslo: Odbojárov 2279/37
 • Mesto /Obec: Topoľčany
 • PSČ: 95592
 • Okres:Topoľčany
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: HYZA, a.s. Žilina - bitúnok s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň, Košická cesta, 010 48 Žilina
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 22. 06. 2010
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 24. 01. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 22. 11. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: