Preskočit na obsah
IPKZ » PRODCEN, s.r.o. » Linka povrchovej úpravy - lakovňa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PRODCEN, s.r.o.
 • IČO: 36714640
 • Ulica a číslo: Predmier 458
 • Mesto /Obec: Predmier
 • PSČ: 01351
 • Okres:Bytča
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Linka povrchovej úpravy - lakovňa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 30. 06. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 25. 05. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 15. 10. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia

  § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: