Preskočit na obsah
IPKZ » Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV » Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV
 • IČO: 31257526
 • Ulica a číslo: č. 331
 • Mesto /Obec: Cejkov
 • PSČ: 07605
 • Okres:Trebišov
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 06. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 11. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia

  § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: