Preskočit na obsah
IPKZ » WERA, s.r.o. Prešov » Výroba prípravku UNICID

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: WERA, s.r.o. Prešov
 • IČO: 36450481
 • Ulica a číslo: 17. Novembra 160
 • Mesto /Obec: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Okres:Prešov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba prípravku UNICID
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod d)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 18. 03. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
  § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 04. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 24. 11. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 30. 10. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: