IPKZ » VSS Foundry, s.r.o. » Zlievareň sivej liatiny

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: VSS Foundry, s.r.o.
 • IČO: 36830658
 • Ulica a číslo: Južná trieda 82
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Staré mesto
 • PSČ: 04001
 • Okres:Košice I
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Zlievareň sivej liatiny
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod a)
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 30. 06. 2009
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: