Preskočit na obsah
IPKZ » Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. » Skládka nie nebezpečného odpadu Snina

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 • IČO: 43904157
 • Ulica a číslo: Budovateľská 2202/10
 • Mesto /Obec: Snina
 • PSČ: 06901
 • Okres:Snina
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka nie nebezpečného odpadu Snina
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončené ukladanie

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 21. 03. 2013
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 10. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 03. 11. 2017
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 23. 01. 2018,

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: