IPKZ » HYDINA HOLDING, s.r.o. » Farma nosníc Kežmarok (pôvpdný názov -Farma "B")

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: HYDINA HOLDING, s.r.o.
 • IČO: 36373974
 • Ulica a číslo: Priemyselná 4606
 • Mesto /Obec: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Okres:Liptovský Mikuláš
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma nosníc Kežmarok (pôvpdný názov -Farma "B")
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 07. 10. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 10. 03. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 22. 06. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: