Preskočit na obsah
IPKZ » Mena a.s. » Skládka odpadov Košice-Myslava

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Mena a.s.
 • IČO: 36208256
 • Ulica a číslo: Bernolaková 10
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Sever
 • PSČ: 04011
 • Okres:Košice I
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov Košice-Myslava
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: dočasne pozastavená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 30. 03. 2010
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 11. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. d - výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 12. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. a - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 03. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 23. 03. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 12. 04. 2017
 • Dátum kontroly: 28. 09. 2018
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 12. 07. 2019
 • Dátum kontroly: 27. 05. 2022
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: