Preskočit na obsah
IPKZ » U. S. Steel Košice, s.r.o. » Koksovňa

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IČO: 36199222
 • Ulica a číslo: Vstupný areál U.S.Steel Košice
 • Mesto /Obec: Košice - MČ Šaca
 • PSČ: 04454
 • Okres:Košice II
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Koksovňa
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.3.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov: 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 15. 12. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 02. 2018
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 02. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 02. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 12. 11. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 19. 08. 2022

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: