Preskočit na obsah
IPKZ » Mesto Medzilaborce » Skládka Monastyr

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Mesto Medzilaborce
 • IČO: 323233
 • Ulica a číslo: Mierová 326/4
 • Mesto /Obec: Medzilaborce
 • PSČ: 06801
 • Okres:Medzilaborce
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka Monastyr
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 10. 12. 2014
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 17. 12. 2015
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 30. 06. 2016
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 11. 10. 2016
 • Dátum kontroly: 23. 01. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 22. 03. 2021

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: