Preskočit na obsah
IPKZ » Bekaert Slovakia, s.r.o. » Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Bekaert Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 36045161
 • Ulica a číslo: Veľkoúľanská cesta 1332
 • Mesto /Obec: Sládkovičovo
 • PSČ: 92521
 • Okres:Galanta
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 09. 10. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 04. 05. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 05. 02. 2018
 • Dátum kontroly: 24. 06. 2019
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 24. 10. 2019
 • Dátum kontroly: 27. 11. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 12. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 09. 03. 2022, Pokuta právoplatná dňa 16. 02. 2022
 • Dátum kontroly: 24. 11. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: