Preskočit na obsah
IPKZ » FÚRA s.r.o. » Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: FÚRA s.r.o.
 • IČO: 36211451
 • Ulica a číslo: SNP 77
 • Mesto /Obec: Rozhanovce
 • PSČ: 04442
 • Okres:Košice - okolie
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 29. 01. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 29. 08. 2016
 • Dátum kontroly: 22. 05. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: