Preskočit na obsah
IPKZ » Elektrovod Slovakia, s.r.o. » Žiarová zinkovňa Humenné

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Elektrovod Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 31615317
 • Ulica a číslo: Bytčická cesta 4
 • Mesto /Obec: Žilina
 • PSČ: 01042
 • Okres:Žilina
 • Kraj:Žilinský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Žiarová zinkovňa Humenné
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 2.3. bod c)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 18. 06. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 05. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: