Preskočit na obsah
IPKZ » A.N.T. Prešov, spol. s r.o. (predtým TAVAL, s.r.o.) » Výroba Al zliatin a nakladanie s odpadmi

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: A.N.T. Prešov, spol. s r.o. (predtým TAVAL, s.r.o.)
 • IČO: 36469025
 • Ulica a číslo: Ľubochnianska 2/A
 • Mesto /Obec: Ľubotice
 • PSČ: 08006
 • Okres:Prešov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba Al zliatin a nakladanie s odpadmi
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.5. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod a)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 27. 08. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 03. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 30. 04. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: