Preskočit na obsah
IPKZ » SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná » SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
 • IČO: 36191655
 • Ulica a číslo: Dobšinská 72
 • Mesto /Obec: Nižná Slaná
 • PSČ: 04923
 • Okres:Rožňava
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: