Preskočit na obsah
IPKZ » Faurecia Slovakia s.r.o. » Lakovanie

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Faurecia Slovakia s.r.o.
 • IČO: 35883294
 • Ulica a číslo: Kutlíkova 17
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Petržalka
 • PSČ: 85250
 • Okres:Bratislava V
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Lakovanie
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 25. 04. 2016
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 01. 06. 2016
 • Dátum kontroly: 05. 05. 2016
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: