Preskočit na obsah
IPKZ » Domäsko s.r.o. » Hydinárska farma Spišské Tomášovce

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Domäsko s.r.o.
 • IČO: 31719236
 • Ulica a číslo: Lieskovská cesta 640/23
 • Mesto /Obec: Lieskovec
 • PSČ: 96221
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Spišské Tomášovce
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 17. 09. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 18. 02. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 31. 05. 2019

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: