IPKZ » CHEMLON, a. s. » Výroba polyamidových polymerov a vlákien

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CHEMLON, a. s.
 • IČO: 44023260
 • Ulica a číslo: Chemlonská 1
 • Mesto /Obec: Humenné
 • PSČ: 06676
 • Okres:Humenné
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba polyamidových polymerov a vlákien
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.1. bod h)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: dočasne pozastavená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: