IPKZ » MÄSOPRODUKT BARDEJOV, spol. s r.o. » Farma ošípaných Hertník

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MÄSOPRODUKT BARDEJOV, spol. s r.o.
 • IČO: 36462896
 • Ulica a číslo: Hertník 300
 • Mesto /Obec: Hertník
 • PSČ: 08642
 • Okres:Bardejov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Hertník
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 01. 06. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 10. 09. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu

  § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: