Preskočit na obsah
IPKZ » BTT s.r.o. » Biodegradačná plocha odpadov a kompostáreň odpadov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: BTT s.r.o.
 • IČO: 35944382
 • Ulica a číslo: Hrušovská 15
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Ružinov
 • PSČ: 82107
 • Okres:Bratislava II
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Biodegradačná plocha odpadov a kompostáreň odpadov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod c)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 02. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 06. 03. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: