IPKZ » DG-energy, a. s. » Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Moldava nad Bodvou

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: DG-energy, a. s.
 • IČO: 44663382
 • Ulica a číslo: Trnavská cesta 27/B
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83401
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Moldava nad Bodvou
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 17. 03. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 05. 04. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: