Preskočit na obsah
IPKZ » JAŠIM, s.r.o. » JAŠIM, s.r.o. - výroba tehál

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: JAŠIM, s.r.o.
 • IČO: 36460427
 • Ulica a číslo: Drienovská Nová Ves 176
 • Mesto /Obec: Drienovská Nová Ves
 • PSČ: 08201
 • Okres:Prešov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: JAŠIM, s.r.o. - výroba tehál
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 3.5.
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  Žiadosť o IP 5579-32802/2007/Tog/571230106 21.11. 2007
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: