Preskočit na obsah
IPKZ » CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. » CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
 • IČO: 31719724
 • Ulica a číslo: Štúrova 101
 • Mesto /Obec: Svit
 • PSČ: 05921
 • Okres:Poprad
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 7.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 13. 09. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 08. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 20. 06. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 03. 09. 2020
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 10. 03. 2021

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: