Preskočit na obsah
IPKZ » CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. » Podniková tepláreň

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • IČO: 31737862
 • Ulica a číslo: Štúrova 101
 • Mesto /Obec: Svit
 • PSČ: 05921
 • Okres:Poprad
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Podniková tepláreň
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: