Preskočit na obsah
IPKZ » HYDINA SLOVENSKO s.r.o. » Hydina ZK a.s. Košice

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: HYDINA SLOVENSKO s.r.o.
 • IČO: 45300950
 • Ulica a číslo: Lieskovská cesta 23/640
 • Mesto /Obec: Lieskovec
 • PSČ: 96221
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydina ZK a.s. Košice
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 6. 4. bod b) 3.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 07. 03. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 03. 2011
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. b - opatrenia na nápravu
  § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 25. 05. 2015
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 16. 06. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 02. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 24. 05. 2022

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: