Preskočit na obsah
IPKZ » EKOČERGOV, a.s. » Skládka odpadov Hertník - Bartošovce

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: EKOČERGOV, a.s.
 • IČO: 36457671
 • Ulica a číslo: Skládka odpadov 226
 • Mesto /Obec: Bartošovce
 • PSČ: 08642
 • Okres:Bardejov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Skládka odpadov Hertník - Bartošovce
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: zrekultivované

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 25. 09. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
  § 22 ods. 1 písm. d - výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 23. 09. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 21. 07. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
  § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 24. 10. 2017,
 • Dátum kontroly: 06. 05. 2019
 • Typ kontroly: Dodatočná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu


  § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Opatrenie na nápravu právoplatné dňa 26. 05. 2020,
 • Dátum kontroly: 15. 12. 2021
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: