Preskočit na obsah
IPKZ » WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. » Kovovýroba - prevádzka finalizačných operácií Sereď

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.
 • IČO: 35964294
 • Ulica a číslo: Priemyselná 4430/2
 • Mesto /Obec: Sereď
 • PSČ: 92601
 • Okres:Galanta
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Kovovýroba - prevádzka finalizačných operácií Sereď
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.3. bod c)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 30. 04. 2010
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 09. 11. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 12. 12. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 08. 12. 2021
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: