IPKZ » AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o. » Stredisko: farma Veľké Úľany

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 36267805
 • Ulica a číslo: Leninova 1
 • Mesto /Obec: Veľké Úľany
 • PSČ: 92522
 • Okres:Galanta
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Stredisko: farma Veľké Úľany
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: