Preskočit na obsah
IPKZ » Calmit, spol. s r.o. » Calmit spol. s r.o. závod Margecany

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Calmit, spol. s r.o.
 • IČO: 36172162
 • Ulica a číslo: Gaštanová 15
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Staré Mesto
 • PSČ: 81104
 • Okres:Bratislava I
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Calmit spol. s r.o. závod Margecany
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.1. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 02. 08. 2013
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 07. 05. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: