Preskočit na obsah
IPKZ » PM ZBROJNÍKY, a.s. » Bitúnok Zbrojníky

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PM ZBROJNÍKY, a.s.
 • IČO: 34149244
 • Ulica a číslo: Skuteckého 23
 • Mesto /Obec: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Okres:Banská Bystrica
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Bitúnok Zbrojníky
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  2153-34705/2007/Goc/370140206 15.11. 2007
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: