Preskočit na obsah
IPKZ » NIMEX, s. r. o. » Hydinárska farma Vráble II rodičovský chov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: NIMEX, s. r. o.
 • IČO: 53334043
 • Ulica a číslo: Maňa 703
 • Mesto /Obec: Maňa
 • PSČ: 94145
 • Okres:Nové Zámky
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hydinárska farma Vráble II rodičovský chov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 08. 2009
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: